Meny Stäng

Vad är statsskuldväxlar

stadsskuld

Är du intresserad av att lära dig mer om ekonomi och finansrelaterade begrepp? Då är statsskuldväxlar något du bör lära dig mer om. Det är ett löpande skuldebrev, men kan även kallas för ett räntebärande värdepapper. Ett värdepapper av den här typen kan ha olika löptider. Oftast sträcker sig inte löptiden över mer än ett år, men kan vara så kort som 1 månad. 1, 3, 6 och 12 månader är de löptider som vanligen förekommer.

Så fungerar det

Hur fungerar det då med statsskuldväxlar? När ges de ut, vem kan köpa dem och är det något man faktiskt tjänar på att köpa? Allt detta är frågor vi ska göra vårt bästa för att svara på här. Förhoppningen är att du ska känna dig relativt säker på vad en statsskuldväxel är när du har läst den här texten.

Då ges de ut

Dessa värdepapper släpps inte hela tiden. De ges ut varannan onsdag och då sker det vid en auktion som Riksgälden håller. Vad som därefter händer är att handel drar i gång på en andrahandsmarknad som de olika bankerna tar hand om. En del av handeln sker via dator och en del sker via telefon där mäklare tar emot buden och hanterar inkommande köp. Det är viktigt att nämna att dessa skuldebrev inte är utfärdade i form av fysiska papper som köparen kan placera i en mapp. De finns enbart i digital form, precis som så många andra värdepapper idag.

 

Kan köpas av privatpersoner

En statsskuldväxel kan mycket väl köpas av en privatperson, men det är väldigt sällan en sådan affär sker. Anledningen till detta är att valörerna på dessa värdepapper är mycket höga. Lägsta beloppet är vanligtvis 1 miljon kronor. Den som har god kassalikviditet kan med andra ord mycket väl investera i dessa värdepapper, men det vanligaste är att privatpersoner enbart kommer i kontakt med statsskuldväxlar i samband med fondhandel, där en hel del av investeringarna sker i just den här typen av skuldebrev.

Olika belopp

Som redan nämnts är det lägsta belopp som vanligen förekommer på statsskuldväxlar 1 miljon kronor, men det går också att köpa dyrare värdepapper. Statsskuldväxlar ges också ut med belopp som 5, 10, 50 och 100 miljoner kronor. Att det inte är många privatpersoner som äger så höga belopp är förstås uppenbart, men för banker och finansinstitut är det en utmärkt investeringsmöjlighet och deras köp möjliggör trygg fondhandel för många privatpersoner.

Därför finns statsskuldväxlar

Varför finns då statsskuldväxlar? Det handlar om ett sätt att finansiera landets statsskuld. Det är också ett effektivt sätt att hantera statens kortsiktiga lånebehov. Det är med andra ord gynnsamt för staten, men det är också väldigt gynnsamt för den som investerar eftersom likviditeten är god och risken oerhört liten. Detta förstås beroende på att det är just staten som är låntagare. Anledningen till att det går att tjäna pengar på att köpa dessa värdepapper är att de ges ut och säljs för ett belopp som understiger det egentliga nominella värdet. Det gör att köparen kan räkna med avkastning.