Meny Stäng

Vad innebär det att amortera?

att amortera på lån

När det är dags att betala tillbaka ett lån som har beviljats, kan det ske på olika sätt. Hur återbetalningsplanen ser ut är olika från lån till lån, det är något som har överenskommits när lånet tecknades. Några lån kan behöva återbetalas med hela summan på en och samma gång, medan andra lån har en återbetalningsplan där lånet är uppdelat. För större lån är det vanligt med delbetalningar månadsvis, men det kan även förekomma andra upplägg så som kvartalsvis eller halvårsvis. Det kan även skilja sig åt i betalningsplanen kring ränta och amortering.

Amortering på lån

Amortering på ett lån är den del av lånet som återbetalas. Amorteringen sänker lånet och gör att det minskar. Amorteringsplanen kan vara upplagd olika, där antingen samma belopp amorteras varje månad eller genom ett upplägg där amortering och ränta är den samma varje månad. Hur amorteringen ser ut styrs dels av kravet från låneinstitutet, dels av personens situation som har tagit lånet.

På ett större lån, så som ett bostadslån, är amorteringen inte jättehög varje månad. Det beror på att ett lån stort som ett bostadslån, är något som betalas under lång tid i livet. Ett mindre lån, som till exempel ett billån, har ofta mycket högre amortering där syftet är att betala tillbaka lånet i så snabb takt som möjligt. Amorteringens storlek kan också avgöras beroende på hur räntan ser ut. Det finns räntor som kan bindas, vilket innebär att räntan kommer att vara den samma oavsett om räntenivån i samhället förändras. Det kan vara positivt för att kunna planera den privata ekonomin på ett tryggare sätt.

Återbetalningsförmåga på lån

Återbetalningsförmåga på lån

En bank eller låneinstitut är ofta villiga att ändra återbetalningsplaner så länge en god kommunikation finns. Banker är måna om att få lånen återbetalade, samtidigt som de vill att det ska vara fungerande för den som är i behov av lånet. Om behov uppstår i olika skeden i livet där justering av en återbetalningsplan föreligger, kan det vara möjligt att fokusera på att betala räntan på lånet, och att sänka nivån av amorteringen i stället. Det viktiga så som banker ser det är att en mindre summa ständigt återbetalas, än att det inte återbetalas något alls.

Det är en god idé att skapa en personlig kontakt med banken eller låneinstitutet för att göra en personlig återbetalningsplan. Ingen ekonomisk situation är den andra lik, och då är det viktigt att få en återbetalningsplan som passar den egna livssituation där räntor och amorteringsbelopp kan anpassas.